Hnízdní parazitismus je reprodukční strategie, při níž paraziti přenechávají starost o potomky jiným druhům ptáků označovaným jako hostitelé. U rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), který je častým hostitelem kukačky obecné (Cuculus canorus), jsme studovali dopady parazitace, a to zejména v souvislosti s jeho polygynním způsobem rozmnožování. Zaměřili jsme se na obranu hnízda vůči hnízdnímu parazitovi a na péči, kterou tito hostitelé věnovali výchově parazitického mláděte.

K dalšímu čtení v Živě

Globální experiment s ptačí ekologií: co se stane, když se evropský pták ocitne na Novém Zélandu? (2010, 5)

Proč kukačka neparazituje nejnápadnější ptáky? Konkrétní příklad s obecným poučením pro ekologické studie (2012, 1)

Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy (2014, 4)

Kukačka v dutině aneb Věda může být jen o tom, co se opakuje (2017, 2)

Přechod kukačky z jednohu druhu hostitele na jiný v přímém přenosu? (2020, 2)

Použitá a citovaná literatura

HONZA, Marcel, et al. Does host-absent vocalisation of common cuckoo chicks increase hosts’ food provisioning behaviour?. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2018, 72.7: 1-8.

POŽGAYOVÁ, Milica; PROCHÁZKA, Petr; HONZA, Marcel. Is shared male assistance with antiparasitic nest defence costly in the polygynous great reed warbler?. Animal Behaviour, 2013, 85.3: 615-621.

TRNKA, Alfréd, et al. Breeding success of a brood parasite is associated with social mating status of its host. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2012, 66.8: 1187-1194.

WEATHERHEAD, Patrick J.; ROBERTSON, Raleigh J. Offspring quality and the polygyny threshold:" the sexy son hypothesis". The American Naturalist, 1979, 113.2: 201-208.

WEBSTER, Michael S. Male parental care and polygyny in birds. The American Naturalist, 1991, 137.2: 274-280.

Brood parasitism is a reproductive strategy in which parasites relinquish parental care entirely to other bird species, called hosts. We studied the effects of brood parasitism on a frequent host of the Common Cuckoo (Cuculus canorus), the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus), with respect to its polygynous mating system. We focused on the defense of the nest against the brood parasite and the care this host devotes to raising a parasitic chick.