Příchod moderního člověka do Evropy je stále opředen řadou nejasností, které plynou především z nedostatku lidských fosilií. Přehled přibližuje nálezy starší 40 tisíc let s akcentací nových důkazů, které vyplývají především z nových paleogenomických analýz. Zdůrazněny jsou závěry studie lebky ženy ze Zlatého koně, která je nositelkou nejstaršího známého genomu anatomicky moderních lidí Evropy.

K dalšímu čtení v Živě

Genetické kořeny středoevropské populace z pohledu variability chromozomu Y (2011, 6)

Paleogenetika člověka – způsobí analýza archaické DNA revoluci v pohledu na lidskou evoluci? (2014, 2)

Původ anatomicky moderních lidí ve světle druhových definic (2016, 5)

Expanze anatomicky moderního člověka (2016, 5)

Dějiny sahelu pohledem genetické diverzity jeho obyvatel (2016, 5)

The arrival of modern humans in Europe is still fraught with a number of ambiguities, which stem mainly from the lack of human fossils. This review presents par­ticular findings more than 40 000 years old with the emphasis on new evidence, which results mainly from new paleogenomic analyses. The conclusions of the study of the Zlatý kůň female skull, which is a carrier of the oldest known genome of anatomically modern humans in Europe, are emphasised.