Spojená Orlice mezi Krňovicemi a soutokem s Labem v Hradci Králové nabízí zajímavou exkurzi do říční nivy. I přes zástavbu a zemědělské využití se zde zachovaly cenné lokality, které fungují bezzásahově (např. přírodní památka Na Bahně), nebo je naopak jejich existence a biodiverzita podmíněna vhodným obhospodařováním (např. přírodní park Orlice).

Zeměpisné souřadnice lokalit popisovaných v článku

Jiráskovy sady 50°12'20"N, 15°49'31"E

levobřežní rameno řeky Orlice 50°12'35"N, 15°53'17"E

Krňovice 50°11'24.4"N, 15°58'56.9"E

Slezské Předměstí Hradce Králové 50°12'46.7"N, 15°52'13.9"E

Navazující téma

Přírodou nivy spojené Orlice a blízkého okolí (2022, 1)

K dalšímu čtení v Živě

Máme v České republice místo pro rdest dlouholistý? (2016, 1)

Přírodou pseudokrasu podél Tiché Orlice – územím dávných migrací a refugiálních stop biodiverzity I. (2021, 6)

Přírodou pseudokrasu podél Tiché Orlice – územím dávných migrací a refugiálních stop biodiverzity II. (2021, 6)

Použitá a citovaná literatura

ČELAKOVSKÝ Ladislav, 1886: Resultate der botanischem Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. S. B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, c. math. – natur., 1–67.

KLIMEŠOVÁ, J.; KLIMEŠ, L. Vegetace přírodní památky “Na bahně” po 70 letech (Vegetation of the Natural Reserve “Na bahně”(E. Bohemia, Czech Republic) after 70 years). Příroda, 1996, 5: 147-157.

POKORNÝ, Petr; KLIMEŠOVÁ, Jitka; KLIMEŠ, Leoš. Late Holocene history and vegetation dynamics of a floodplain alder carr: a case study from eastern Bohemia, Czech Republic. Folia Geobotanica, 2000, 35.1: 43-58.

PRAUSOVÁ, Romana. Změny flóry v přírodní památce Bělečský písník v letech 1978–2007. Východočes. Sborn. Přírod. Pr. a Stud.(Pardubice) 15: 133, 2008, 162.

PRAUSOVÁ, Romana. Přírodní památka Na Bahně u Bělče nad Orlicí – vývoj flóry v období 1882-2012. Orlické hory a Podorlicko 2011, 18: 279-314.

PRAUSOVÁ, R. Sukcesní změny na lokalitě Rameno Orlice u Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě u Hradce Králové a jejich vliv na rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) a současnou druhovou diverzitu lokality. Východočeský sborník přírodovědný–Práce a studie, 2016, 23: 57-85.

The connected Orlice River between Krňovice and the confluence of the Orlice and Elbe in Hradec Králové offers an inte­resting excursion to the floodplain. Even though buildings and agricultural management are there, some valuable localities have been preserved. Some of them exist and develop without any management (e.g. the Na Bahně Natural Monument), while on the other hand some localities exist, and are rich in biodiversity thanks to agricultural management (the Orlice River Natural Park).