Zbarvení hraje v životě zvířat zásadní roli. Na jedné straně zvířata rozlišují barvy, což jim poskytuje důležité informace o prostředí a umožňuje např. nacházet potravu nebo vhodného partnera. Na straně druhé může být jejich vlastní zbarvení signálem pro jedince stejného či jiného druhu a umožnit tak např. předvést své kvality nebo se vyhnout predaci. Zbarvení zvířat je tak pod neustálým tlakem přírodního výběru a odedávna přitahuje pozornost vědecké komunity. K získání objektivních informací o barvách ale také vzorech (např. skvrnitosti ptačích vajec) se dnes nejvíce využívá nástroj micaToolbox, který analyzuje digitální fotografie a simuluje, jakým způsobem jednotlivé druhy skutečně vidí okolní svět.

K dalšímu čtení v Živě

Ultrafialový svět bezobratlých (2012, 1)

Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy (2014, 4)

Ultrafialový svět rostlin I. Jak vzniká zbarvení – od nositele k interpretovi (2016, 2)

Ultrafialový svět rostlin II. Jak zachytit neviditelné a když červená není (jen) červená (2016, 3)

Ultrafialový svět rostlin III. Neviditelná pestrost květů – evoluce a význam UV znaků (2016, 4)

Jaroslav Petr: Desatero smyslů (2021, 4)

Použitá a citovaná literatura

VAN DEN BERG, Cedric P., et al. Quantitative Colour Pattern Analysis (QCPA): A comprehensive framework for the analysis of colour patterns in nature. Methods in Ecology and Evolution, 2020, 11.2: 316-332.

BRIOLAT, Emmanuelle S., et al. Artificial nighttime lighting impacts visual ecology links between flowers, pollinators and predators. Nature communications, 2021, 12.1: 1-8.

CAVES, Eleanor M.; BRANDLEY, Nicholas C.; JOHNSEN, Sönke. Visual acuity and the evolution of signals. Trends in ecology & evolution, 2018, 33.5: 358-372.

CRONIN, Thomas W.; BOK, Michael J. Photoreception and vision in the ultraviolet. Journal of Experimental Biology, 2016, 219.18: 2790-2801.

KANE, Suzanne Amador, et al. How conspicuous are peacock eyespots and other colorful feathers in the eyes of mammalian predators?. PloS one, 2019, 14.4: e0210924.

LANGMORE Naomi E., et al. Are dark cuckoo eggs cryptic in host nests?. Animal Behaviour, 2009, 78(2):461–468.

NOKELAINEN, Ossi, et al. The giant panda is cryptic. Scientific reports, 2021, 11.1: 1-10.

SCHNEIDER, Caroline A.; RASBAND, Wayne S.; ELICEIRI, Kevin W. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. Nature methods, 2012, 9.7: 671-675.

STODDARD, Mary Caswell, et al. Higher-level pattern features provide additional information to birds when recognizing and rejecting parasitic eggs. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2019, 374.1769: 20180197.

ŠULC, Michal, et al. Automatic identification of bird females using egg phenotype. Zoological Journal of the Linnean Society, 2022, 195.1: 33-44.

TROSCIANKO, Jolyon; STEVENS, Martin. Image calibration and analysis toolbox–a free software suite for objectively measuring reflectance, colour and pattern. Methods in Ecology and Evolution, 2015, 6.11: 1320-1331.

WILDER, Kelley. Photography and science. London: Reaktion books, 2009.

Colouration plays a crucial role in the life of animals. On the one hand, animals dis­tinguish between colours, which give them important information about their environment and enables them e.g. to find food or a suitable mate. On the other hand, their own colouration can be a signal to individuals of the same or different species, allowing them for instance, to display their qualities or avoid predation. Animal co­louration is thus under constant selection pressure and has always attracted the attention of the scientific community. To obtain objective information on colours as well as patterns (e.g. the speckles of bird eggs), the micaToolbox is nowadays the most widely used tool which analyses digital photographs and simulates how animals actually see the world.