Beskydy – kdo by neznal tyto hory na východě naší republiky? Méně už se ví, že jde pouze o název chráněné krajinné oblasti a že geomorfologické celky, které ji tvoří, jsou Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské Beskydy a Javorníky. Za 50 let existence této CHKO se ledacos změnilo, přesto si uchovala řadu jedinečných hodnot. Má to zejména dva důvody. Prvním je skutečnost, že tvoří plnohodnotnou součást horského karpatského pásma s přímým napojením na sousední slovenská pohoří. Tím druhým je kontinuita péče o pozemky především drobnějšími hospodáři.

K dalšímu čtení v Živě

Soumrak beskydských rostlin aneb Jak (ne)propadat depresi (2023, 6)

Oměj tuhý moravský – endemit západních Karpat (2023, 6)

CHKO Beskydy a ohrožený hmyz (2023, 6)

Významné ptačí území Beskydy (2023, 6)

Jak se daří velkým šelmám v CHKO Beskydy? (2023, 6)

Viz také webové stránky CHKO Beskydy https://beskydy.nature.cz/