Hnízdní budky se často používají k podpoře ptáků hnízdících v dutinách stromů, ale jsou také atraktivní jako úkryt pro mnoho bezobratlých, zejména pro přezimování. Jednou z nepočetnějších skupin bezobratlých v ptačích budkách jsou pavouci. Mnoho stromových druhů pavouků využívá k přezimování dutiny stromů, ale také hnízdní budky. Jejich početnost a druhové spektrum se zvyšuje s přítomností hnízdního materiálu, druhem dřeviny a strukturou kůry (borky) stromů. V listnatých lesích jsou v budkách nejpočetnější pavouci z rodů zápředník (Clubiona) a listovník (Philodromus), dále šplhalka keřová (Anyphaena accentuata), snovačka pokoutní (Steatoda bipunctata) a křižák podkorní (Nuctenea umbratica). Ptačí budky jsou oblíbeným úkrytem mnoha druhů pavouků. Lidé zavěšováním budek na stromy podporují nejen hnízdící ptactvo, ale i přezimující pavouky.

K dalšímu čtení v Živě

Šplhalka keřová – evropský pavouk roku 2015 (2015, 3)

Křižák podkorní – evropský pavouk roku 2017 (2017, 3)

Evropský pavouk roku 2018 – snovačka pokoutní (2018, 2)

Typy lapacích sítí pavouků (2023, 3: 134)

Typy lapacích sítí pavouků (2023, 3: CII)

Citovaná a použitá literatura

ČERNECKÁ, Ľudmila; MICHALKO, Radek; KRIŠTÍN, Anton. Abiotic factors and biotic interactions jointly drive spider assemblages in nest-boxes in mixed forests. The Journal of Arachnology, 2017, 45.2: 213-222.

KOOMEN, Peter. Winter activity of Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)(Araneae: Anyphaenidae). In: Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh. 1998. p. 223-225.

KORENKO, Stanislav; PEKÁR, Stanislav; HONĚK, Alois. Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology, 2010, 35.2: 112-116.

MACHAČ, Ondřej; TUF, Ivan Hadrián. Ornithologists’ Help to Spiders: Factors Influencing Spiders Overwintering in Bird Nesting Boxes. Insects, 2021, 12.5: 465.

ŘEZÁČ, Milan. Šplhalka keřová – evropský pavouk roku 2015. Živa, 2015, 63 (3): 126–127.

ŘEZÁČ, Milan. Křižák podkorní – evropský pavouk roku 2017. Živa, 2017, 65 (3): 130–132

ŘEZÁČ, Milan. Evropský pavouk roku 2018 – snovačka pokoutní. Živa, 2018, 66 (2): 97–98.

Nesting boxes are often used to support hole-nesting birds, but are also attractive as shelter for many invertebrates, especially for overwintering. The most abundant group of invertebrates in the bird boxes are spiders. The majority of arboreal spider species use tree hollows and nesting boxes for overwintering and their abundance in­creases with the presence of nest material. The number of overwintering spiders is influenced by tree species and tree bark type. The most numerous in deciduous forests are spiders from the genus Clubiona and Philo­dromus, Anyphaena accentuata, Steatoda bipunctata and Nuctenea umbratica. Bird boxes are the favourite shelter for many spider species. By hanging nesting boxes on trees, people support not only hollow-nesting birds, but also overwintering spiders.