Pařezení představuje kdysi běžný způsob obhospodařování lesa, které poskytovalo palivo, případně i stavební dříví (výstavky). Zároveň bylo důležitým krajinným prvkem pro mnoho dnes vzácných druhů rostlin a živočichů. S nástupem fosilních paliv bylo opuštěno, dnes se však k němu vracíme, a spojení vědeckých disciplín ekologie a historie nám umožňuje připravit opatření pro jeho obnovu.

K dalšímu čtení v Živě:

Principy dendrochronologie (Josef Kyncl, Tomáš Kyncl; Živa 2002, 6)

Lesy a lesnictví ve střední Evropě II. Z dávné historie využívání lesů (2007, 2)

Děvínské lesy od středověku do současnosti (2009, 3)

Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě I. Formy a podoby (2011, 2)

Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě II. Lesy jako ekosystém (2011, 3)

Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: rozhovor k projektu LONGWOOD (2013, 2)

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka IV. Člověk jako součást lesa (2020, 1)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Coppicing is a once common type of forest management providing fuel and timber (standards), as well as important habitat for many species of plants and animals which are nowadays rare. It was abandoned with the emergence of fossil fuels, but is now being restored. Collaboration between the scientific disciplines of ecology and history allow us to draw up measures for its restoration.