Komořanské jezero bylo v období holocénu největší přirozenou vodní plochou na území současné České republiky. Toto rozlehlé a mělké nížinné jezero (maximální plocha asi 25 km2 a maximální hloubka asi 10 m) tak v daném regionu představovalo zcela specifický typ jezerní lokality. Tento článek shrnuje historii Komořanského jezera, a to včetně umělého vysušení jeho posledních zbytků v první polovině 19. století.

K dalšímu čtení v Živě

Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk – hvězdnice sivá (2009, 3)

Historie vegetace zaniklého jezera Šúr od pozdní doby ledové po dnešek (2015, 2)

Příběhy z elektronového mikroskopu 7. Zoologická zahrada v jezerních sedimentech (2017, 1)

Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj (2020, 5)

Vlasta Jankovská osmdesátiletá (2021, 6)

Voda je divná (a díky za to) (2022, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.


In the Holocene, the former Lake Komořany was the largest natural water body on the territory of what is now the Czech Republic. This large and shallow lowland lake (maximum surface area ca. 25 km2 and maximum depth ca. 10 m) came under a specific cathegory among other lake localities in the region. This article summarises the history of Lake Komořany, including the artificial draining of its last remnants in the first half of the 19th century.