Hromnické jezírko vzniklo zatopením zbytkové jámy po těžbě pyritických břidlic, které se využívaly k výrobě kyseliny sírové. Díky tomuto podloží se jezírko vyznačuje velmi specifickým chemismem (extrémně nízké pH a vysoké koncentrace kovů), který je hlavním důvodem vzniku trvalé meromixie. I v těchto podmínkách se daří některým druhům planktonních řas a vířníků, korýši však chybějí.

K dalšímu čtení v Živě

Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin (2009, 2)

Ekologie obnovy narušených míst IV. Obnova travinných ekosystémů (2009, 4)

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta (2013, 5)

Vliv globálních změn na šumavská jezera (2021, 6)

Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj (2020, 5)

Voda je divná (a díky za to) (2022, 2)

Použitá a citovaná literatura

FOTT, Jan, et al. Acidification of lakes in Šumava (Bohemia) and in the High Tatra Mountains (Slovakia). In: Limnology of Mountain Lakes. Springer, Dordrecht, 1994. p. 37-47.

GAUR, J. P.; RAI, L. C. Heavy metal tolerance in algae. In: Algal adaptation to environmental stresses. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001. p. 363-388.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-59491-5_12

GELLER, W.; KLAPPER, H.; SCHULTZE, M. Natural and anthropogenic sulfuric acidification of lakes. In: Acidic mining lakes. Springer, Berlin, Heidelberg, 1998. p. 3-14.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-71954-7_1

GIMMLER, H. Acidophilic and acidotolerant algae. In: Algal adaptation to environmental stresses. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001. p. 259-290.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-59491-5_9

HRDINKA, Tomáš; ŠOBR, Miroslav. Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku. Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti, 2010, 115.1: 96-112.

HRDINKA, Tomáš, et al. The unique environment of the most acidified permanently meromictic lake in the Czech Republic. Limnologica, 2013, 43.6: 417-426. https://doi.org/10.1016/j.limno.2013.01.005

KRAITER, M., SIROTEK, V. Historie termického způsobu výroby kyseliny sírové v západních Čechách. Praktická výuka přírodovědných předmětů na SŠ a VŠ, CZ.1.07/1.1.30/02.0024, oborová exkurze chemie. Rok vydání neuveden.

NIXDORF, Brigitte; WOLLMANN, Kathrin; DENEKE, Rainer. Ecological potentials for planktonic development and food web interactions in extremely acidic mining lakes in Lusatia. In: Acidic mining lakes. Springer, Berlin, Heidelberg, 1998. p. 147-167. https://doi.org/10.1007/978-3-642-71954-7_8

Hromnice Lake was created by the flooding of a residual pit after the mining of pyritic shales used for the production of sulphuric acid. Because of this bedrock, the lake has a very specific chemistry (extremely low pH and a high concentration of metals), which is the main reason for the creation of permanent meromixis. Even in these conditions, some species of planktonic algae and rotifers thrive, but crustaceans are absent.