Lidské tělo obsahuje obrovské množství komenzálních a parazitických bakterií. Podobně jsou přítomny u zdravých lidí také agresivní i mutualistické viry. Jejich kvantita musí být neustále udržována imunitním systémem v neškodné rovnováze. S pokročilým sekvenováním DNA (určením pořadí bází v molekule nukleové kyseliny) jsou v různých vzorcích odebraných zdravým lidem postupně odhalovány rozmanité virové genomy. Tomuto popisu celkové genetické informace v nějakém prostředí se říká metagenomika. Některé viry infikují buňky člověka nebo jiných živých organismů přítomných v těle, jiné jsou přítomny pouze ve formě genetické informace, z níž mohou přejít při aktivaci stresem, poklesem imunity či jinými stimuly k tvorbě infekčních virových částic (virionů).

K dalšímu čtení v Živě

Rozpoznávání – základ imunity I. (2010, 1)

Rozpoznávání – základ imunity II. (2010, 2)

Rozpoznávání – základ imunity 3. (2010, 3)

Rozpoznávání – základy imunity IV. (2010, 4)

Rozpoznávání – základ imunity V. (2010, 5)

Rozpoznávání – základ imunity VI. (2010, 6)

Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza (2018, 2)

Virostatická léčba včera a dnes: Zatím proti virům vedeme na body (2019, 3)

Diverzita virů (2019, 5)

Editorial – Viry tu byly před námi, jsou a budou (2020, 2)

Citovaná a použitá literatura:

BELL, Philip JL. Eukaryogenesis: The Rise of an Emergent Superorganism. Frontiers in Microbiology, 2022, 13.

BUSHMAN, Frederic; LIANG, Guanxiang. Assembly of the virome in newborn human infants. Current opinion in virology, 2021, 48: 17-22.

KACZOROWSKA, Joanna; VAN DER HOEK, Lia. Human anelloviruses: diverse, omnipresent and commensal members of the virome. FEMS Microbiology Reviews, 2020, 44.3: 305-313.

KITAJIMA, Masaaki, et al. Relative abundance and treatment reduction of viruses during wastewater treatment processes—identification of potential viral indicators. Science of the Total Environment, 2014, 488: 290-296.

KORTEN, Insa, et al. Respiratory viruses in healthy infants and infants with cystic fibrosis: a prospective cohort study. Thorax, 2018, 73.1: 13-20.

LOLOMADZE, Elena A.; REBRIKOV, Denis V. Constant companion: clinical and developmental aspects of torque teno virus infections. Archives of virology, 2020, 165.12: 2749-2757.

MOUSTAFA, Ahmed, et al. The blood DNA virome in 8,000 humans. PLoS pathogens, 2017, 13.3: e1006292.

RYAN, Frank P. Human endogenous retroviruses in health and disease: a symbiotic perspective. Journal of the Royal Society of Medicine, 2004, 97.12: 560-565.