Úvahy o případné škodlivosti nebo užitečnosti konkrétních živočišných druhů jsou obecně, a zvláště pak z pohledu ochrany přírody, smysluprosté. Přesto se toto myšlenkové schéma vytrvale prosazuje a projevuje se za určitých okolností velmi neblaze. Spory o potravní nároky konkrétních druhů predátorů (např. vlka, vydry, rysa) jsou častým předmětem diskuzí. Výzkum potravy dravců a sov má dlouhodobou tradici, přičemž tyto výzkumy byly od počátku motivovány snahou příslušné druhy chránit, tedy získat odpovídající argumenty pro jejich ochranu. Tento článek věnujeme potravě výra velkého (Bubo bubo), který patřil k druhům dlouhodobě pronásledovaným – historii složitého prosazo­vání jeho ochrany se v Živě věnoval celý seriál (viz odkazy níže).

K dalšímu čtení v Živě – seriál Výr velký a jeho nelehký osud

I. Jak výr ke špatné pověsti přišel (2020, 4)

II. Na cestě k vyhubení (2020, 6)

III. Nesnadná cesta k ochraně (2021, 1)

IV. Diskuze a sváry (2021, 2)

V. Cesta k úplné ochraně (2021, 3)

Citovaná a použitá literatura

ANONYMUS. S metlou na dravca. Bratislava: Polovnictvo a rybárstvo. 1966, 18(4): 15.

ANDRESKA, Jan; OBUCH, Ján; KURKA, Pavel. Potrava výra velkého (Bubo bubo) na Českolipsku ve třech periodách v období 1939–2018. Sylvia, 2021, 57.

DYK, Václav. Když začíná houkat výr, blíží se předjaří. Myslivecký kalendář. Praha: SZN, 1983.

FRIČ, Antonín., 1871. Die Wirbelthiere Böhmens.

GÖRNER, Martin. Zur Okologie des Uhus (Bubo bubo) in Thüringen. Acta Ornithoecologica, 2016, band 8, Heft 3–4, Jena.

HAVELKOVÁ, Š., 2007. Potravní ekologie výra velkého (Bubo bubo) v Nízkém Jeseníku, diplomová práce, Olomouc.

HONCŮ, M., 1985. Rozšíření a bionomie výra velkého na Českolipsku, rukopis

BALÁT, František, Vladimír ČERNÝ, Karel HUDEC a Miroslava BEKLOVÁ. Ptáci - Aves. Praha: Academia, 1983. Fauna ČSSR.

MAXERA, Rudolf., 1932. Myslivost v hloubi lesů křivoklátských, rukopis

Mrkáček, Zdeněk., Broulík Karel., 2017. Ptáci skalních měst Českého Ráje. Turnov: Paměť Českého Ráje a Podještědí, 2017. ISBN: 978-80-270-3182-5

OBUCH, Ján. Spatial and temporal changes in the diet composition of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) in Slovakia comparing three historical periods. Slovak Raptor Journal, 2021, 15.1: 17-55.

PECINA, P. Ochrana výrů včera a dnes. Praha: Myslivecký kalendář 1975, SZN.

UTTENDÖRFER, O., 1939. Die Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen. Neudamm.

UTTENDÖRFER, O., 1952. Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen. Stuttgart.

The present thesis focuses on the diet of the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo), in particular comparing the diet of the eagle-owl in its breeding grounds in the Českolipsko region with other studies from the Czech Republic and neighbouring countries (Germany and Slovakia). Although predation of species that are attractive to hunters does occur, it is not nearly as significant as reported in the hunting literature.