Oheň je významným disturbančním činitelem v mnoha globálních ekosystémech a v důsledku klimatických změn a lidské činnosti může v budoucnu představovat pro mnoho ekosystémů stále větší hrozbu. Tento příspěvek přináší dlouhodobý pohled na dynamiku požárů v mnoha ekosystémech a biotopech a poukazuje na to, že k požárům docházelo pravidelně po celá tisíciletí a že hlavní roli při vytváření této dynamiky hrálo nejen klima, ale i lidská činnost a býložravci.

K dalšímu čtení v Živě

Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny (2021, 5)

Seriál Z. Šmahela:

Evoluce rodu Homo I. Začátky (2003, 1)

Evoluce rodu Homo II. Chůze po dvou (2003, 2)

Evoluce rodu Homo III. Lidská potravní strategie (2003, 3)

Evoluce rodu Homo IV. Lov a oheň (2003, 4)

Evoluce rodu Homo V. Verbální komunikace (2003, 5)

Evoluce rodu Homo VI. Abstraktní myšlení (2003, 6)

Citovaná a použitá literatura

BOWMAN, David MJS, et al. Vegetation fires in the Anthropocene. Nature Reviews Earth & Environment, 2020, 1.10: 500-515.

CARTER, Vachel A., et al. Legacies of Indigenous land use shaped past wildfire regimes in the Basin-Plateau Region, USA. Communications Earth & Environment, 2021, 2.1: 72.

Dostupné z: doi:10.1038/s43247-021-00137-3

MAEZUMI, S. Yoshi, et al. The legacy of 4,500 years of polyculture agroforestry in the eastern Amazon. Nature plants, 2018, 4.8: 540-547.

Dostupné z: doi:10.1038/s41477-018-0205-y

MARIANI, Michela, et al. Disruption of cultural burning promotes shrub encroachment and unprecedented wildfires. Frontiers in Ecology and the Environment, 2022, 20.5: 292-300.

Dostupné z: doi:10.1002/fee.2395

MARLON, Jennifer R., et al. Global biomass burning: a synthesis and review of Holocene paleofire records and their controls. Quaternary Science Reviews, 2013, 65: 5-25.

Dostupné z: doi:10.1016/j.quascirev.2012.11.029

MOTTL, Ondřej, et al. Global acceleration in rates of vegetation change over the past 18,000 years. Science, 2021, 372.6544: 860-864.

Dostupné z: doi:10.1126/science.abg1685

RULE, Susan, et al. The aftermath of megafaunal extinction: ecosystem transformation in Pleistocene Australia. Science, 2012, 335.6075: 1483-1486.

Dostupné z: doi:10.1126/science.1214261

Fire is a significant disturbance agent in many global ecosystems, and due to climate change and human activity, fire may pose a growing threat to many ecosystems in the future. The article gives a long-term view of fire dynamics in many ecosystems and ha­bitats, arguing that fire happened regularly over millennia and that not only climate but also human activities and herbivory played major roles in creating these dynamics.