Biosmršť: bleskové mapování nepůvodních druhů v ČR

Bioblitz Biosmršť je třídenní (víkendová) výzkumná akce pořádaná v České republice od roku 2022. Hlavním cílem je sběr dat o rozšíření cílových nepůvodních druhů rostlin a živočichů za pomoci dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Výsledky tohoto projektu občanské vědy lze využít např. v praktické ochraně přírody.

Více na www.biosmrst.cz

Děkujeme všem občanským vědcům, kteří se do předchozích ročníků akce Biosmršť zapojili, a přispěli tak k rozšíření znalostí o výskytu sledovaných nepůvodních druhů rostlin i živočichů v České republice. Budeme moc rádi, když se zapojíte i letos! Přejeme vám spoustu dalších zajímavých pozorování a těšíme se na spolupráci i v tomto roce.

Internetové odkazy

Projekty občanské vědy City Nature Challenge www.citynaturechallenge.cz a NAJDI.JE www.najdije.cz

Portál www.inaturalist.org

Databáze české flóry a vegetace Pladias https://pladias.cz/

Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů Biolib www.biolib.cz

Mezinárodní databáze Global Biodiversity Information Facility (GBIF) www.gbif.org

Fotografický atlas ČR www.fotoatlas-rostlin.cz

The Biosmršť bioblitz is a three-day (week­end) research event organised in the Czech Republic since 2022. The main aim is to collect data on the distribution of target non-native plants and animals with the help of public volunteers. The results of this citizen science project can be used, for instance, in practical nature conservation.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Srdečně vás zveme na výstavu Radky Boškové: Ryby ve vědecké ilustraci. Po celý květen 2024 v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.