Chrupavka – tkáň mnoha funkcí

Lidské tělo je tvořeno čtyřmi druhy tkání – epitelovou, pojivovou, svalovou a nervovou (krev má zvláštní postavení, i když původem a složením odpovídá pojivové tkáni). K pojivovým tkáním patří spolu s vazivem a kostí (podrobněji v článku na str. 28–33 a XXVII–XXVIII této Živy) také chrupavka, jíž je věnován následující článek. Oproti ostatním tkáním mají pojiva kromě buněk velký podíl mezibuněčné hmoty amorfní (matrix) a vláknité. Základní buňky pojiv tvoří mezibuněčnou hmotu, jejíž složení pak odpovídá výslednému typu tkáně. Ve vazivu jsou to fibroblasty (klidové stadium obklopené mezibuněčnou hmotou, kterou již tyto buňky dále neprodukují, označujeme fibrocyty, fibra – vlákno), v chrupavce chondroblasty (chondrocyty, chondros – chrupavka), v kosti osteo­blasty (osteocyty, os – kost). Chrupavka je vyživovaná z okolního vaziva nebo kloubní tekutiny a má omezené regenerační schopnosti.

Citovaná a použitá literatura:

 

HALAŠKOVÁ, MILADA et al. Chrupavka kolenního kloubu v obraze polarizačního světelného a transmisního elektronového mikroskopu. Čes. Revmatol., 2000, 4: 127-132

LÜLLMANN-RAUCH R. Histologie, Překlad 3. vydání, Grada publishing a.s., Praha 2012.

KIERSZENBAUM AL,. Histology and cell biology, An Introduction to Pathology, 2th.Edition, Mosby Inc., Philadelphia 2007.

MESCHER AL, Junqueira´s basics histology text and atlas, 16th edition, McGraw-Hill education, New York 2021

ROSS MH, PAWLINA W. Histology, A Text and Atlas, 6th. Edition, Williams & Wilkins, Philadelphia 2011.

 

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Proč lidé tráví dravé ptáky? Na to se snaží najít odpověď sedmidílný ekologický true crime audio seriál Orlice Karina zemřela. Dokumentaristé Zdeněk a Květa Chaloupkovi v něm pátrají po travičích dravců a nahlížejí do světa lidí, kteří se je snaží chránit.

Trailer Orlice Karina zemřela zde: https://vimeo.com/894123731

Celou tiskovou zprávu najdete ve fromátu pdf níže pod obrázky.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.