Co nám přináší výzkum interakce rostlin s patogeny?

Usmrtit je, či nechat kolonizovat? To je otázka, kterou rostlině pomáhá řešit její imunita v reakci na všudypřítomné mikroby. Jakým způsobem rozpoznat, že jde o „přítele“ (symbionta), nebo „nepřítele“ (patogen)? Pokud jde o patogen, jak mu zabránit v úspěšné infekci efektivním způsobem? Znalosti o imunitě rostlin nám umožní snížit negativní dopady mikrobů na pěstování zemědělských plodin.

Pracovní listy k výuce jsou uvedeny v pdf souboru níže jako samostatné přílohy.

Použitá a citovaná literatura:
BAKER, R. Frank; LEACH, Kristen A.; BRAUN, David M. SWEET as sugar: new sucrose effluxers in plants. Molecular plant, 2012, 5.4: 766-768.
BUSCAILL, Pierre, et al. Glycosidase and glycan polymorphism control hydrolytic release of immunogenic flagellin peptides. Science, 2019, 364.6436: eaav0748.
FERNANDEZ-CORNEJO, Jorge, et al. Pesticide use in US agriculture: 21 selected crops, 1960-2008. USDA-ERS Economic Information Bulletin, 2014, 124.
GHISLAIN, Marc, et al. Stacking three late blight resistance genes from wild species directly into African highland potato varieties confers complete field resistance to local blight races. Plant biotechnology journal, 2019, 17.6: 1119-1129.
JONES, Jonathan D. G.; DANGL, Jeffery L. The plant immune system. Nature, 2006, 444.7117: 323-329.
KUTSCHERA, Alexander, et al. Bacterial medium-chain 3-hydroxy fatty acid metabolites trigger immunity in Arabidopsis plants. Science, 2019, 364.6436: 178-181.
LACOMBE, Séverine, et al. Interfamily transfer of a plant pattern-recognition receptor confers broad-spectrum bacterial resistance. Nature biotechnology, 2010, 28.4: 365-369.
MERMIGKA, Glykeria, et al. Plant and Animal Innate Immunity Complexes: Fighting Different Enemies with Similar Weapons. Trends in plant science, 2019.
NASEEM, Muhammad; KUNZ, Meik; DANDEKAR, Thomas. Plant–pathogen maneuvering over apoplastic sugars. Trends in plant science, 2017, 22.9: 740-743.
OLDROYD, Giles ED. Speak, friend, and enter: signalling systems that promote beneficial symbiotic associations in plants. Nature Reviews Microbiology, 2013, 11.4: 252-263.
RANF, Stefanie, et al. A lectin S-domain receptor kinase mediates lipopolysaccharide sensing in Arabidopsis thaliana. Nature immunology, 2015, 16.4: 426.
SAVARY, Serge, et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nature ecology & evolution, 2019, 3.3: 430-439.
VAN ESSE, H. Peter; REUBER, T. Lynne; VAN DER DOES, Dieuwertje. Genetic modification to improve disease resistance in crops. New Phytologist, 2020, 225.1: 70-86.
WANG, Jizong, et al. Reconstitution and structure of a plant NLR resistosome conferring immunity. Science, 2019, 364.6435: eaav5870.
WANG, Jizong, et al. Ligand-triggered allosteric ADP release primes a plant NLR complex. Science, 2019, 364.6435: eaav5868.
WANG, Ming, et al. Bidirectional cross-kingdom RNAi and fungal uptake of external RNAs confer plant protection. Nature plants, 2016, 2.10: 16151.
WEIBERG, Arne, et al. Fungal small RNAs suppress plant immunity by hijacking host RNA interference pathways. Science, 2013, 342.6154: 118-123.
XIN, Xiu-Fang, et al. Bacteria establish an aqueous living space in plants crucial for virulence. Nature, 2016, 539.7630: 524-529.
YAMADA, Kohji, et al. Regulation of sugar transporter activity for antibacterial defense in Arabidopsis. Science, 2016, 354.6318: 1427-1430.

Kill it or get colonized? That is the question which immunity helps to solve for plants in response to ubiquitous microbes. But how can you tell if the microbe is a „friend“ (symbiont) or a „foe“ (pathogen)? And if it is a pathogen how can you effectively block its infection? A more thorough knowledge of plant immunity will help us to find a way to decrease the negative impact of pathogens on agriculture.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 1/2021 vychází ve čtvrtek 11. února

Z obsahu:

Arktida její reakce na globální oteplování – příběh české vědy – Josef Elster, Zdeněk Lyčka

Quo vadis, vermis?“ Kam směřuje helmintoterapie II. – Kateřina Jirků, Milan Jirků

Laboulbeniales – nejprapodivnější houboví paraziti – Ondřej Koukol, Danny Haelewaters

Tavolníky známé, neznámé 2. – Roman Businský

Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače I. – Marek Kasner a kolektiv autorů

Sněženky – neobyčejná variabilita dobře známého rodu – Pavel Sekerka

K výuce: Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Na hřebeny Krkonoš – Tomáš Urfus, Jindřich Chrtek

Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují – Vladimír Šustr a kolektiv autorů

Modrásek pumpavový, záhadný obyvatel podhorských trávníků – Alena Sucháčková Bartoňová, Zdeněk F. Fric, Martin Konvička

Pavouci šestiočky – případ extrémní diverzifikace ve Středozemí 2. – Milan Řezáč

Výr velký a jeho nelehký osud III. Nesnadná cesta k ochraně – Jan Andreska, Dominik Andreska

Jak krkavcovití ptáci dokážou kreativně vnímat i proměňovat své okolí – Roman Figura, Daniel Sosna

Pozdravy od protinožců. Jména živočichů přejatá z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie 5. – Ondřej Pivoda

Věda fotogenická – popularizace Akademie věd ČR v roce 2020


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.