Vystudoval biologii se zaměřením na mykologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po magisterském studiu nastoupil na postgraduální studium na Oddělení mykorhizních symbióz Botanického ústavu Akademie věd ČR. Od roku 2007 působí na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy postupně jako asistent, odborný asistent, docent a od roku 2019 jako její vedoucí. Jako garant nebo vyučující se dosud podílel na výuce deseti předmětů, z nich stěžejní je bakalářský předmět Mykologie. Vede studentské práce v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Po odborné stránce se věnuje především taxonomii saprotrofních mikroskopických vřeckovýtrusných hub, které studuje nejen v opadu jehličnatých lesích temperátního a boreálního pásma, ale i v neotropech. V letech 2015-2017 absolvoval tři výzkumné cesty do Panamy, půlroční sabbatical strávil v roce 2016 na Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu a krátkodobě pobýval i v Royal Botanic Gardens, Kew ve Velké Británii a na Tartu University v Estonsku. Je členem výboru České vědecké společnosti pro mykologii a členem British Mycological Society. Je autorem více než čtyř desítek odborných publikací a desítky popularizačních článků publikovaných pravidelně od roku 2011 v časopise ŽIVA. V roce 2017 dostal Purkyňovu Cenu Živy za článek o endofytních houbách. V rámci popularizace biologie a práce se studenty se zájmem o přírodní vědy vedl několik let Sdružení Arachne a působil jako hlavní vedoucí na odborných soustředěních.

Články v Živě