Předseda redakční rady časopisu Živa (od r. 2017), doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (*1972), vystudoval biologii se zaměřením na parazitologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především výzkumem parazitů a dalších patogenů přenášených krevsajícím hmyzem. Zaměřil se rovněž na biodiverzitu parazitů, kterou studuje na řadě míst v Evropě, Africe, Asii, Austrálii i Jižní Americe; působil také v několika ohniscích viscerální a kutánní leishmaniózy zejména na Blízkém východě a v Africe. Je (spolu)autorem více než stopadesáti vědeckých pojednání a několika knih a knižních kapitol. Kniha O parazitech a lidech, jejímž je hlavním autorem a editorem, získala v r. 2019 v soutěži Magnesia Litera cenu Litera za naučnou literaturu.

V současnosti je parazitologem a vysokoškolským pedagogem na katedře parazitologie PřF UK a zároveň vědecky působí v Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Právě tato synergie vysokoškolského a akademického působení ho přivedla k poznání, že kromě vědeckého bádání a snahy předávat znalosti a zkušenosti vysokoškolským studentům, je nezbytnou součástí života vědce i popularizace. Aktivně se proto zabývá popularizací biologie na všech možných úrovních a je spoluorganizátorem Biologické olympiády.

V rámci popularizace parazitologie se Živou působil např. jako kurátor putovní výstavy Paraziti – surrealistický svět tvarů.

Články v Živě