V r.1991 získala doktorát na Katedře zoologie PřF UK v Praze, kde od roku 2001 působí pracovně. Její pedagogická činnost zahrnuje několik přednášek o bezobratlých, malakologii, fauně v ČR a mořské fauně. Je studijní vedoucí tří studentů bakalářského, deseti magisterského a čtyř doktorského studia. Její výzkum se soustředí převážně na dopad lidí na společenství měkkýšů. Byla koordinátorkou dvou projektů Grantové agentury UK, rovněž se účastnila jako spolupracovník řady dalších projektů. Vydala tři spisy zahrnuté ve vědecké databázi ISI – WEB a 28 spisů v dalších obdobných databázích, šest knižních kapitol, editovala jednu monografii a vydala několik recenzí a popularizačních publikací.

Články v Živě