Entomologické vycházky do přírody (i nepřírody)

Přímá výuka umožňuje autentické zážitky a přináší výrazně lepší pochopení předložené látky. Myslím, že i díky pandemickým zkušenostem nelze s tímto možná již trochu otřepaným tvrzením než souhlasit. Dvojnásob to platí v přírodo­vědných oborech, zoologii nevyjímaje. Procházky přírodou doplněné o zajímavý výklad, ukázky sběru a aktivní zapojení žáků a studentů při sbírání exemplářů představují velmi důležitou součást biologie a jsou významné i pro budování environmentálního povědomí. Exkurzi přitom nemusíme vést pouze na vyhlášené entomologické lokality, někdy si vystačíme i v blízkosti školy. V následují­cích řádcích se pokusím přiblížit některé techniky, triky i úskalí terénní demonstrace hmyzu a jiných bezobratlých živočichů.

Doporučená literatura

KOLIBÁČ, Jiří, Karel HUDEC, Zdeněk LAŠTŮVKA a Milan PEŇÁZ. Příroda České republiky: průvodce faunou. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2993-5.

Atlasy hmyzu z Nakladatelství Acadamia

DOLNÝ, Aleš, Filip HARABIŠ a Dan BÁRTA. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Praha: Academia, 2016. Atlas. ISBN 978-80-200-2503-6.

KOČÁREK, Petr. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1521-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1667-6.

MACEK, Jan. Blanokřídlí České republiky. Praha: Academia, 2010. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

MACEK, Jan, Josef PROCHÁZKA a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2012. Atlas. ISBN 978-80-200-1571-6.

MACEK, Jan, Zdeněk LAŠTŮVKA, Jiří BENEŠ a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2429-9.

MACEK, Jan, Ladislav ROLLER, Karel BENEŠ, Kamil HOLÝ a Jaroslav HOLUŠA. Blanokřídlí České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2020. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

Literatura zabývající se chovem hmyzu

KOVAŘÍK, František a kol. Hmyz chov – morfologie. Madagaskar, 2000. ISBN 80-86068-24-2

 

 

 

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.