Výstava fotografií Františka Weydy se uskutečnila pod záštitou časopisu Živa v prosinci 2002 v Galerii a literární kavárně knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí.

O autorovi:

František Weyda

František Weyda je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor entomologie. Od roku 1973 pracuje v Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, nejprve jako odborný asistent (toxikologie hmyzu) a od roku 1980 jako vědecký pracovník (morfologie hmyzu). Jeho hlavním vědeckým zájmem je studium ultrastruktury hmyzu a roztočů. Pracoval také v různých laboratořích v Evropě a USA.

Autor se věnuje amatérské fotografii od roku 1961. Od konce šedesátých let využívá různých technik vědecké fotografie ve výzkumu. Od roku 1993 vyučuje klasickou a digitální fotografii a videotechniky ve dvou kurzech na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Se studenty organizuje studentské fotografickévýstavy v areálu AV ČR Je nositelem dvou grantů Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT na zavedení digitální fotografie a digitálních videotechnik do výuky na BF JčU. V roce 1998 založil Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii EÚ AV ČR, ve které rozpracoval koncepci vědecké digitální fotografie (Scientific digital photography). mezinárodní konference o digitálním zobrazování, od roku 1999 spolupracuje na vědecko-populárních filmech (spoluautor scénáře filmu o kůrovci "Chcete mě?", který získal na Academia film Olomouc v roce 2000 první cenu prof. Calábka za vědecko-populární dokumentární).

Autor publikuje vědecké fotografie především v domácích a zahraničních vědeckých publikacích, také ve vědecko-populárních a odborných časopisech. Několik jeho fotografií bylo umístěno v prestižním mezinárodním katalogu lékařské fotografie (vydavatel CMSP, USA). Popularizaci vědy kromě jiného i formou publikování vědeckých fotografií považuje za důležitou součást propagace vědy především v ČR Od roku 2001 je členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR. Pro F. Weydu je vědecká fotografie vizuální částí komplexní informace o studované problematice. Nechává se inspirovat krásnými a zajímavými tvary mikrostruktur a přidává k původně šedým (šedá škála) obrázkům umělé barvy. Tím doplňuje snímky z elektronových mikroskopů o další rozměr.