Jak neuklouznout na šikmé ploše aneb Mocná síla adheze u žab a ještěrů

Struktura a funkce adhezivních orgánů žab a ještěrek je popsána a fotograficky dokumentována v makro-, mikro- a nanoměřítku. Přichycení žab na hladký povrch je zprostředkováno tzv. vlhkou adhezí, fungující na základě kapilárních sil. Naproti tomu ještěři se přichytávají pomocí tzv. suché adheze, jejímž principem jsou Van der Waalsovy přitažlivé elektrostatické síly. Zmíněno je také využití poznatků ze studia adhezivních orgánů zvířat v oblasti bioinspirovaného inženýrství.

Citovaná a použitá literatura

AUTUMN, Kellar, et al. Adhesive force of a single gecko foot-hair. Nature, 2000, 405.6787: 681-685.

BARUŠ, Vlastimil a Ota OLIVA. Obojživelníci = Amphibia. Praha: Academia, 1992. Fauna ČSFR. ISBN 80-200-0433-5.

DROTLEF, Dirk M., et al. Morphological studies of the toe pads of the rock frog, Staurois parvus (family: Ranidae) and their relevance to the development of new biomimetically inspired reversible adhesives. Interface focus, 2015, 5.1: 20140036.

DUFRESNES, Christophe. Obojživelníci. Obrazový průvodce, 139 druhů. Praha: Euromedia Group, 2021.

DUNGEL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2005. Eltodo. ISBN 80-200-1282-6.

FAVI, Pelagie M., et al. Inspiration from the natural world: from bio-adhesives to bio-inspired adhesives. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, 28.3-4: 290-319.

GRIFFING, Aaron H., et al. Convergent developmental patterns underlie the repeated evolution of adhesive toe pads among lizards. Biological Journal of the Linnean Society, 2022, 135.3: 518-532.

LANGOWSKI, Julian KA, et al. Tree frog attachment: mechanisms, challenges, and perspectives. Frontiers in zoology, 2018, 15.1: 1-21.

SPINNER, Marlene; WESTHOFF, Guido; GORB, Stanislav N. Subdigital setae of chameleon feet: friction-enhancing microstructures for a wide range of substrate roughness. Scientific Reports, 2014, 4.1: 5481.

WILLIAMS, E. E.; PETERSON, J. A. Convergent and alternative designs in the digital adhesive pads of scincid lizards. Science, 1982, 215.4539: 1509-1511.

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky. Praha: Grada, 2009.

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky. Grada, Praha, Grada, 2013

The structure and function of the adhesive organs of frogs and lizards are described and photographically documented on a macro-, micro-, and nanoscale. The attach­ment of frogs to a smooth surface is facilitated by so-called wet adhesion based on capillary forces. In contrast, lizards attach themselves using dry adhesion, the principle of which is Van der Waals electro­static forces. The application of findings from the study of animal adhesive organs in the field of bio-inspired engineering is mentioned.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.