Výstava fotografií J. Ševčíka se uskutečnila pod záštitou časopisu Živa v říjnu 2002 v Galerii a literární kavárně knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí.

O autorovi

RNDr. Jan Ševčík

Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK Praha. Od roku 1981 je zaměstnán jako zoolog na Správě CHKO Třeboňsko, kde se zabývá především ochranou fauny, specializuje se na vodní ptáky, dravce, plazy a obojživelníky. Dále se zabývá především managementem přírodních rezervací.

Fotograf samouk a amatér, fotografuje ve svém volném čase. Jeho snímky patří do oblasti nazývané Wild life Photo, specializuje se především na faunu, hlavně ptáky a plazy, a dále na krajinu. Od konce 80. let se zabývá i leteckým snímkováním, v menší míře fotografuje pod vodou.

Fotografuje především na Třeboňsku, kromě toho organizuje fotografické expedice do různých částí světa (Panama, Venezuela, Mexiko, Kuba, Maroko, opakovaně většina států jižní Evropy a Balkánu, Turecko, Egypt, Jihoafrická republika, Tádžikistán, Thajsko).

Publikuje v řadě našich a zahraničních časopisů, jeho snímky jsou k vidění v kalendářích, knihách, na plakátech, pohlednicích atd. Spolupracuje s několika zahraničními agenturami a s různými časopisy, do časopisu Živa přispívá již od 70. let.