Výstava fotografií Z herbáře Masarykovy univerzity v Brně se konala pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, rektora Masarykovy univerzity.
Autorem výstavy byl Ing. Jiří Danihelka, Ph. D., ve spolupráci s doc. RNDr. Vítem Grulichem, CSc. a doc. RNDr. Vladimírem Řehořkem, CSc.

Vernisáž proběhla 14. května 2014 v Literární kavárně knihkupectví Academia v Praze a výstava zde byla k vidění do konce května.