Kost je živý orgán

Kost se skládá z buněk a mezibuněčné hmoty. Embryonálně pochází tento materiál z mezodermu a ektodermu. Skelet v průběhu embryonálního vývoje osifikuje na podkladě buď vazivového, nebo chrupavčitého modelu. Kost si zachovává po určitou dobu schopnost růstu, kdy klíčovou strukturou je růstová chrupavka. Přestavba kosti však probíhá po celý život. Při hojení zlomenin dochází k rekapitulaci vývojových procesů a přestavbě kosti. Všechny tyto děje jsou těsně svázány s cévním zásobením kosti.

Vzhledem k použité odborné terminologii je článek doplněn slovníkem termínů a názornými schématy v kulérové příloze Živy 2023, 1, k nahlédnutí jsou v pdf přílohách níže pod obrazovou galerií.

Bone is formed from cells and an extracellular matrix. Embryonically, this material originates from mesoderm and ectoderm. During embryonic development, the skele­ton ossifies either on the basis of a fibrous or cartilaginous model. Bone retains the ability to grow for a certain period of life, where growth cartilage is the key structure. However, bone remodeling takes place throughout life. During the healing of fractures, there is a recapitulation of developmental processes and remodeling of the bone. All these events are closely related to the blood supply of the bone.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.