Kroužkování ptáků a další metody sledování migrace

Kroužkování ptáků je metoda výzkumu migrace stará více než 100 let. Na území České republiky probíhá od roku 1910 a od roku 1964 pod hlavičkou Národního muzea. V současnosti se mu věnuje téměř 400 kroužkovatelů, v naprosté většině dobrovolníků. Kroužkování má významnou roli i ve sledování dalších aspektů ekologie ptáků a v neposlední řadě i ve výuce a vzdělávání veřejnosti.

Použitá literatura

CEPÁK, Jaroslav, et al. Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Aventinum, 2008. ISBN 978-80-86858-87-6.

LISLEVAND, Terje, et al. Red-spotted Bluethroats Luscinia s. svecica migrate along the Indo-European flyway: a geolocator study. Bird Study, 2015, 62.4: 508-515.

LISOVSKI, Simeon, et al. The Indo‐European flyway: Opportunities and constraints reflected by Common Rosefinches breeding across Europe. Journal of Biogeography, 2021, 48.6: 1255-1266.

MORRISON, Catriona A., et al. Demographic variation in space and time: implications for conservation targeting. Royal Society Open Science, 2022, 9.3: 211671. https://doi.org/10.1098/rsos.211671

NAJMANOVÁ, Lenka; ADAMÍK, Peter. Effect of climatic change on the duration of the breeding season in three European thrushes. Bird Study, 2009, 56.3: 349-356.

SPINA, Fernando, et al. (eds). 2022: The Eurasian African Bird Migration Atlas. 2022. https://migrationatlas.org

WONG, Joanna B., et al. Migration and daily flight activity patterns in the barred warbler Curruca nisoria over the annual cycle. Journal of Vertebrate Biology, 2024, 73.23085: 23085.1-11. https://doi.org/10.25225/jvb.23085

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.