Výstava fotografií Martina Kuthana s názvem Na hranici mezokosmu se konala v prosinci 2007 pod záštitou časopisu Živa v Galerii a literární kavárně knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí, kde se také uskutečnila slavnostní vernisáž. V únoru 2008 výstava pokračovala v kavárně knihkupectví Academia na náměstí Svobody v Brně.

O autorovi:

Martin Kuthan

Fotografovat začal již v dětství hledáčkovým fotoaparátem a do tajů fotografie a magie fotokomory ho zasvětil dědeček. První pokusy s kinofilmovou zrcadlovkou však podnikal až na střední škole a vážněji se fotografování věnuje až od počátku svého vysokoškolského studia.

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se začal podílet na výzkumu kvasinek. V současnosti působí jako výzkumný pracovník Centra molekulární biologie a fyziologie společenstev kvasinek na katedře genetiky a mikrobiologie PřF UK, kde je zároveň pedagogem.

Ve fotografické tvorbě nezapře M. Kuthan srdce biologa — věnuje se převážně přírodním motivům. K jeho hlavním zálibám patří makrofotografie, kterou hojně využívá i ve své odborné práci. Mnohé objekty výzkumu ho ale uchvátily natolik, že je začal fotografovat i pro jejich „pouhou“ estetickou kvalitu. Postupně tak vznikla kolekce snímků, jejíž část je prezentována na této výstavě.

Kromě odborných článků v zahraničních časopisech publikuje i příspěvky popularizační. Výsledky výzkumu kvasinkových kolonií přiblížil veřejnosti spolu se Z. Palkovou na stránkách časopisu Živa v článcích Úspěch spočívá v komunikaci (2000, 1: 5–8) a Úspěch spočívá v kooperaci (2002, 1: 2–5). Druhý z nich získal Purkyňovu cenu časopisu Živa za nejlepší článek ročníku v kategorii autorů do 30 let.

Na hranici mezokosmu je autorovou první samostatnou výstavou, část fotografií kvasinkových kolonií však vystavoval společně s časopisem Živa již v loňském roce v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. V minulosti byly také některé jeho fotografie publikovány na stránkách fotografických časopisů. V roce 2007 získal cenu odborné poroty v soutěži amatérských fotografií v rámci projektu Norské jaro pořádané společností Scandinavianhouse.