K zájmu o přírodu a pak i o houby jej přivedl učitel Aleš Záveský, vedoucí prachatické Stanice mladých ochránců přírody a jeden ze zakladatelů ekologické výchovy u nás. Po gymnáziu J. Holec studoval systematickou biologii se zaměřením na mykologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval také stáž na univerzitě v Tübingenu. Od r. 1995 je vedoucím mykologického oddělení Národního muzea. Věnuje se systematice, ekologii a studiu rozšíření velkých hub (makromycetů). V těchto oborech sám nebo se spolupracovníky publikoval kolem stovky odborných prací a řadu popularizujících textů. Je autorem monografických studií rodů Pholiota (šupinovka), Gymnopilus (plaménka, šupinovka) a Tricholomopsis (šafránka), spolueditorem Červeného seznamu hub ČR a členem výboru České vědecké společnosti pro mykologii. V letech 2003–2012 byl redaktorem mezinárodního vědeckého časopisu Czech Mycology. Se spoluautory A. Bielichem a M. Beranem mu vyšla kniha Přehled hub střední Evropy, která se stala knihou roku 2012 nakladatelství Academia a získala mj. i Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Svůj čas se snaží dělit mezi odbornou práci a rodinu se 4 dětmi. Rád cestuje, chodí po horách a fotografuje; po rodičích zdědil zájem o hudbu a umění.

Články v Živě