Absolvoval magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor systematická zoologie a ekologie, a následně postgraduální doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončené obhajobou dizertace v roce 2009. Od roku 2005 je zaměstnán v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze jako kurátor sbírky polokřídlého hmyzu (Hemiptera) a vědecký pracovník. Od roku 2005 je rovněž výkonným redaktorem odborného časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Jako externista se věnuje výuce na obou svých alma mater, zejména terénních kurzů se zaměřením na entomologii a zoologii. Je členem výboru České společnosti entomologické a členem International Heteropterist’s Society. Hlavním objektem jeho studia jsou ploštice (Hemiptera: Heteroptera), jejich taxonomie, srovnávací morfologie, faunistika a zoogeografie, ale i ekologie, ochrana, vztahy s parazity nebo subfosilní nálezy. Jeho oblíbeným tématem je i zoologická nomenklatura a její pravidla. Výzkumné cesty ho zavedly do Chorvatska, Turecka, Číny, Chile, USA a na ostrov Sokotra. Publikuje v odborných i populárně-vědeckých časopisech a prezentuje příspěvky na domácích i zahraničních konferencích (např, na Zoologických dnech).