Petr Šíma vyučuje na Gymnáziu Botičská v Praze. Je znám jako výborný pedagog i odborník, kterého jak vedení školy, tak především studenti oceňují pro velmi nápaditě a inovativně vedenou výuku. Studentům se věnuje i ve svém volném čase, výborně je např. připravuje na Biologickou olympiádu. Na Gymnáziu Botičská založil Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS), které podporuje studenty pražských středních škol v přípravě na různé soutěže s tímto zaměřením.

Články v Živě