Vystudoval odbornou biologii se zaměřením na systematiku a ekologii cévnatých rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře botaniky PřF UK působí jako odborný asistent a vedoucí cytometrické laboratoře. Zároveň je zaměstnán v Botanickém ústavu AV ČR (Oddělení genetické ekologie). Je předsedou vědecké rady Botanické zahrady PřF UK.

Zabývá se zejména průtokovou cytometrií (analýza reprodukčních způsobů, absolutní velikost genomu a metodické optimalizace), biosystematikou polyploidních a agamických komplexů (např. Cystopteris, Pilosella, Sorbus, Urtica) a mikroevolučními aspekty hybridizace (např. Diphasiastrum, Prunus).

Články v Živě