Výstava fotografií Miloše Anděry se konala v květnu 2012 v Literárni kavárně knihkupectví Academia v Praze a v červnu 2012 v Literárni kavárně knihkupectví Academia v Brně.

Slavnostní vernisáž proběhla 16. května 2012 v Literárni kavárně knihkupectví Academia v Praze.

Cesty Severem aneb Krajina a příroda Fennoskandie

Miloš Anděra

Pokud toužíte po opravdové panenské krajině, pak si ji v plné míře užijete na severu Evropy. Na našem kontinentu se už sotva najde místo (spíše žádné takové není), kterého by se lidská noha nedotkla, ale za polárním kruhem se rozpínavost civilizace – pomineme-li pár míst obětovaných turismu – zatím projevuje přece jenom v omezené míře. Dodnes zde najdete končiny, kde když nechcete, nemusíte potkat člověka po několik dní i týdnů, ba možná měsíců. Není divu, že mnozí z těch, kteří z rušného vnitrozemí Evropy na sever přijíždějí poprvé, záhy propadnou kouzlu nekonečných lesů, chudé a přesto podmanivé tundry, mocných ledovců, průzračně čistých jezer, dravých řek a majestátních hor s vrcholky ztrácejícími se v oblačných výšinách. To není vysněná představa, to je prostě skutečnost. Vím dobře, o čem píši, protože – proč to nepřiznat – i mne si severská příroda získala tak říkajíc na první pohled. A tak nezůstalo jen u první cesty, ale přišla druhá a třetí, a kdo ví, kolik jich ještě bude…

Ale aby nedošlo k mýlce, i Fennoskandie má území s mozaikou polí, pastvin a luk na jihu v oblastech, kde klimatické podmínky umožňují rozvoj zemědělství, a nechybějí ani průmyslová velkoměsta či přístavy. Zejména Skandinávský poloostrov nabízí ojedinělou příležitost sledovat, jak se hustě osídlený a klimaticky přijatelný jih (v trajektovém přístavu Malmö dokonce rostou na promenádě palmy) s přibývající zeměpisnou šířkou nebo s nadmořskou výškou postupně mění v drsnou severskou divočinu s věčně zmrzlou půdou. To vše jsem se snažil zachytit, i když udělat nevelký reprezentativní výběr pro výstavu je nesmírně obtížné. I tak pevně doufám, a byl bych velmi potěšen, kdybych svou náklonnost k Severu alespoň zčásti přenesl na vás. Věřte, že fotografie jsou pravdivé, je to skutečná realita Severu.