Milan Štech, Jana Jersáková, Jakub Těšitel, Tamara Malinová - Fotografie

Tvarová a funkční různorodost parazitických rostlin vzrušuje moderní evoluční biology stejně tak, jako budila zájem prvních botaniků. Skutečnost, že se rostlinný parazitismus vyvinul zcela nezávisle více než desetkrát, ukazuje, jak je tato strategie lákavá. Na druhou stranu vzácnost mnohých parazitických rostlin napovídá, že složitý životní cyklus nemusí být až tak výhodný a činí své majitele značně citlivými k narušení životního prostředí.

Za parazitické obvykle označujeme rostliny, které čerpají potřebné minerální látky a fotosyntetické asimiláty částečně, nebo zcela z jiných rostlin. Takových rostlin je zhruba 4 500 druhů. Tradičně se rozdělují na poloparazity (hemiparazity), kteří si zachovali alespoň částečně schopnost fotosyntézy a jsou zelení a nezelené holoparazity, zcela závislé na své hostitelské rostlině. Podle místa připojení na hostitele se dělí na (polo)parazity stonkové a kořenové. Avšak jako každé umělé členění ani toto zcela nepopisuje skutečnost.

Jiná skupina rostlin neparazituje přímo na dalších rostlinách, ale využívá pro získávání potřebných látek svůj mykorhizní vztah s houbami. I tyto rostliny mohou být zelené, nebo zcela nezelené a mohou tento vztah využívat pouze v určité části svého životního cyklu. Častým případem je, že prostřednictvím houby jsou schopny čerpat potřebné látky z jiných kolem rostoucích rostlin.

Za parazitismus však můžeme označit i jiné vztahy. Některé rostliny mohou parazitovat na jiných okolních rostlinách tím, že využívají jejich těla jako opory nebo dokonce mohou zneužívat jejich opylovače a tak je okrádat o služby, za které ony platí například nektarem.

Na výstavě se také podíleli (poskytli fotografie?): Pascal Pernot, Filip Kolář, Tomáš Hájek

květen 2011 - květen 2010 v Praze – Galerie a literární kavárna Academia
Václavské nám. 34, Praha 1

červen 2010 v Brně – Galerie a literární kavárna Academia
nám. Svobody 13, Brno

říjen, listopad - administrativní budova Biologického centra AV ČR, v. v. i.
Branišovská 31, České Budějovice