Prezentovaný soubor fotografií P. Znachora vznikl v letech 2000 - 2004 v rámci projektu č. S6017004 "Řízení kvality vody v údolních nádržích", který byl udělen Hydrobiologickému ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, jehož je zaměstnancem. Jeho snímky ukazují rozmanitost běžně se vyskytujících řas a sinic a odhalují utajené krásy mikrosvěta, který se skrývá v kapce vody.

O autorovi:

Petr Znachor

Petr Znachor se narodil v roce 1973 v Českých Budějovicích. První fotografické pokusy s fotoaparátem Corina učinil již v dětských letech, ale vážněji se začal fotografováním zabývat až ve svých 20 letech, kdy studoval na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Hlavními námětem jeho fotografií byly od počátku až do současnosti hrady a jejich zříceniny, ale později rozšířil své zájmy i o další témata.

Během studia se začal hlouběji zajímat o mikroskopické řasy a sinice, které obývají naše nádrže. A tak není divu, že první fotografie fytoplanktonu lze nalézt již v jeho magisterskou práci. Fytoplanktonu zůstal věrný i během doktorandského studia, kdy se zabýval fytoplanktonem šumavských jezer. Pořízené fotografie nepoužívá pouze jako fotografickou dokumentaci své vědecké práce, ale jejich prostřednictvím se snaží přiblížit fascinující svět planktonních řas a sinic široké veřejnosti. Jeho snímky byly publikovány v celé řadě časopisů a sklidily značný pozitivní ohlas.

Je zakládajícím členem českobudějovického fotoklubu Vývojka a pravidelně se zúčastňuje fotografického života v rodném městě. Veřejnost měla možnost seznámit se s jeho tvorbou i prostřednictvím více něž dvou desítek fotografických výstav.