Po stopách prvohorních členovců. Současné názory na fylogenezi vymřelých skupin

Členovci jsou pravděpodobně nejúspěšnějším živočišným kmenem. Jejich prvohorní zástupce však bylo vždy obtížné zasadit do fylogenetického stromu členovců. Tento článek shrnuje současné názory na fylogenezi některých vymřelých skupin, jako jsou Radiodonta, dvoumiskoví členovci, Megacheira, Artiopoda, Marrellomorpha a Eurypterida.

Použitá a doporučená literatura:

DALEY, Allison C.; BUDD, Graham E.; CARON, Jean-Bernard. Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah. Journal of Systematic Palaeontology, 2013, 11.7: 743-787.
DALEY, Allison C., et al. The Burgess Shale anomalocaridid Hurdia and its significance for early euarthropod evolution. Science, 2009, 323.5921: 1597-1600.
DUNLOP, Jason A. Geological history and phylogeny of Chelicerata. Arthropod structure & Development, 2010, 39.2-3: 124-142.
DUNLOP, Jason A.; LAMSDELL, James C. Segmentation and tagmosis in Chelicerata. Arthropod structure & Development, 2017, 46.3: 395-418.
EDGECOMBE, Gregory D. Arthropod phylogeny: an overview from the perspectives of morphology, molecular data and the fossil record. Arthropod Structure & Development, 2010, 39.2-3: 74-87.
EDGECOMBE, Gregory D.; LEGG, David A. The arthropod fossil record. In: MINELLI, Alessandro; BOXSHALL, Geoffrey; FUSCO, Giuseppe. Arthropod biology and evolution. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 393-415.
EDGECOMBE, Gregory D.; LEGG, David A. Origins and early evolution of arthropods. Palaeontology, 2014, 57.3: 457-468.
HAUG, Joachim T., et al. Functional morphology, ontogeny and evolution of mantis shrimp‐like predators in the Cambrian. Palaeontology, 2012, 55.2: 369-399.
CHLUPÁČ, Ivo. The enigmatic arthropod Duslia from the Ordovician of Czechoslovakia. Palaeontology, 1988, 31.3: 611-620.
CHLUPÁČ, Ivo. Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia. Journal of the Czech Geological Society, 1994, 39.2-3: 147-162.
CHLUPÁČ, Ivo. Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic). Journal of the Czech Geological Society, 1995, 40.4: 9-36.
CHLUPÁČ, Ivo. Some problematical arthropods from the Upper Ordovician Letná formation of Bohemia. Journal of the Czech Geological Society, 1999, 44.1-2: 79-87.
CHLUPÁČ, Ivo; KORDULE, Vratislav. Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic). Bulletin of the Czech Geological Survey, 2002, 77.3: 167-182.
LEGG, David A. Fossil Focus: Cambrian Arthropods. Palaeontology Online, 2015, 5: 1–11.
LEGG, David A.; SUTTON, Mark D.; EDGECOMBE, Gregory D. Arthropod fossil data increase congruence of morphological and molecular phylogenies. Nature communications, 2013, 4: 2485.
ORTEGA‐HERNÁNDEZ, Javier; LEGG, David A.; BRADDY, Simon J. The phylogeny of aglaspidid arthropods and the internal relationships within Artiopoda. Cladistics, 2013, 29.1: 15-45.
ORTEGA‐HERNÁNDEZ, Javier. Making sense of ‘lower’and ‘upper’stem‐group Euarthropoda, with comments on the strict use of the name Arthropoda von Siebold, 1848. Biological Reviews, 2016, 91.1: 255-273.
ORTEGA-HERNÁNDEZ, Javier; JANSSEN, Ralf; BUDD, Graham E. Origin and evolution of the panarthropod head – A palaeobiological and developmental perspective. Arthropod structure & Development, 2017, 46.3: 354-379.
RAK, Štěpán; ORTEGA-HERNÁNDEZ, Javier; LEGG, David A. A revision of the Late Ordovician marrellomorph arthropod Furca bohemica from Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica, 2012, 58.3: 615-628.
SCHOLTZ, Gerhard; EDGECOMBE, Gregory D. Heads, Hox and the phylogenetic position of trilobites. Crustacean Issues, 2005, 16: 139-165.
VAN ROY, Peter. An aglaspidid arthropod from the Upper Ordovician of Morocco with remarks on the affinities and limitations of Aglaspidida. Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh, 2005, 96.4: 327-350.
ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha, 2006.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Srdečně vás zveme na výstavu Radky Boškové: Ryby ve vědecké ilustraci. Po celý květen 2024 v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.