Přírodou pseudokrasu podél Tiché Orlice – územím dávných migrací a refugiálních stop biodiverzity I.

Ukázáno je biogeograficky významné území, region Střední Poorličí, v údolním úseku Tiché Orlice formou především botanického srovnání současnosti se stavem zaznamenaným publikací Jana Nešpora a Josefa Horčičky (1903). Kaňon řeky je tvořen zejména vápnitými horninami a spadá do území tzv. Třebovské brány (Domin 1940), kudy v klimaticky příznivých obdobích čtvrtohor pronikaly karpatské a panonské druhy z východu do České kotliny.

Navazující článek: Přírodou pseudokrasu podél Tiché Orlice – území dávných migrací a refugiálních stop biodiverzity II. (2021, 6)

K dalšímu čtení v Živě

Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků (2009, 5)

Seznam použité literatury je níže ke stažení v PDF formátu.

The biogeographically important Střední Poorličí region is shown in a valley section of the Tichá Orlice River, in the form of a mainly botanical comparison of the present state with the state recorded by Jan Nešpor and Josef Horčička (1903). The canyon of the river is constructed with calcareous rocks in particular, and it belongs to the territory of what is known as Třebovská brána (Do­min 1940), where Carpathian and Pannonian species migrated from eastern parts of Europe to the Czech basin.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Navštivte Výstavu fotografií pořízených zaměstnanci Akademie věd České republiky "Věda fotogenická", je sestavena ze soutěžních příspěvků zaslaných do stejnojmenné soutěže, která se letos konala již po desáté. Hlavní myšlenkou projektu Věda fotogenická je propojení vědy a umění. Nahlédněte na vědu očima vědců!


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.