Studium absolvoval na Vysoké škole zemědělské v Praze se specializací na rybářství a rybářskou biologii. Jako vědecký pracovník Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, v. v. i., kde je vedoucím Sekce evoluční biologie a genetiky obratlovců a Laboratoře genetiky ryb, se zabývá cytogenetikou, především sladkovodních holarktických a afrických skupin ryb, jejich karyotypovou evolucí a také „konzervační“ genetikou, systematikou a taxonomií ryb, asexuálními komplexy nižších obratlovců. Externě přednáší na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (srovnávací cytotaxonomie obratlovců) a ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (genetika ryb). Je autorem nebo spoluautorem řady prací, více než 100 publikací v odborných časopisech, i kapitol ve vědeckých monografiích. Byl členem Akademické rady odpovědným za koncepci podpory výzkumu a vývoje a za agendu institucionální podpory, hodnocení výzkumných záměrů a výsledků pracovišť Akademie věd ČR, v. v. i.

Články v Živě