Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1961 je vědeckou pracovnicí Fyziologického ústavu Československé akademie věd /Akademie věd ČR, v současnosti je emeritní pracovnicí AV ČR. Zavedla studium chronobiologie, tj. nauky o čase v živých organismech, v českých zemích a dovedla je k mezinárodnímu ohlasu. Přednášela též na Univerzitě Karlově. V letech 1993-2001 byla místopředsedkyní a v letech 2001-2005 předsedkyní Akademie věd České republiky. V letech 2008-2010 byla předsedkyní Učené společnosti ČR, v letech 2006-2012 předsedkyní České komise pro UNESCO, v letech 2005-2012 předsedkyní Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR. Za přínos pro vědu a její řízení jí byla udělena čestná domácí i zahraniční vyznamenání, např. Medaile MŠMT 1. stupně, státní vyznamenání Za zásluhy 2. stupně, Zlatá medaile Univerzity Karlovy, medaile „De Scientia et Humanitate Optime Meritis“ AV ČR, Fogarthy cena pro seniory v neurovědách od National Institute of Health, USA, Medaile Arriense Kapperse od European Biological Rhythms Society či francouzské vyznamenání Důstojník Řádu akademických palem.

Články v Živě