Zoolog se zaměřením na ichtyologii, hydrobiologii, entomologii a ochranu přírody, zabývá se také českým názvoslovím světové ichtyofauny. Absolvoval studium na katedře zoologie PřF UK v Praze. Od r. 1982 profesionálním pracovníkem v ochraně přírody, nyní zastává místo vedoucího Správy CHKO Blaník. Od r. 1996 přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze. Působí také na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se věnuje aplikované ichtyologii. Publikoval přes 150 vědeckých a několik set popularizačních prací, je autorem 6 vysokoškolských skript, autorem či spoluautorem 26 monografií a knih, např. publikace Akvaristika a Biologie a chov vodních živočichů I a II, Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých, Přehled nižších obratlovců České republiky, Stručný přehled strunatců (Chordata) světa, Vybrané kapitoly z autekologie a synekologie živočichů, Ryby a mihule České republiky, Naše ryby a rybaření a další. Absolvoval zoologickou expedici do Ázerbájdžánu a studijní pobyt ve Velké Británii.

Články v Živě