Vystudoval paleontologii na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (ÚGP) v Praze. Po ukončení studia pracoval jako kurátor Chlupáčova muzea historie Země, později jako ředitel ÚGP. V rámci ústavu se věnuje výukové činnosti, přednáší zejména v paleontologických, paleoekologických a historicko-geologických předmětech. Vede domácí i zahraniční exkurze pro studenty. Věnuje se výzkumu meso- a kenozoických mořských ekosystémů. Jeho oblíbenou skupinou jsou zejména hlavonožci, které ve výzkumech využívá jako významné indikátory biotických, klimatických a oceánických změn v čase. Podílel se na zpracování a popisu nových taxonů, zejména coleoidních hlavonožců (belemnitů a jejich příbuzných, teuthidů a vampýrovek), dále se zabývá amonity a jejich biostratigrafií, částečně se věnuje studiu dalších skupin mezozoických bezobratlých a jejich interakcí s obratlovci. Je členem mezinárodního týmu, který studuje hraniční interval jury a křídy, tedy poslední hranici mezi útvary, která dosud nebyla stanovena. Společně se studenty a kolegy se snaží propojovat klasické makropaleontologické a biostratigrafické metody s geochemickými analýzami (zejména stabilní izotopy), magnetostratigrafií a mikropaleontologií. Díky tomuto integrovanému výzkumu se daří globálně korelovat sedimentární záznam a pochopit významné biotické události v dávné geologické minulosti. Účastnil se řady zahraničních expedic v často exotických místech, např. v Arktidě, Gobi, Sahaře, Sibiři, ad. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 odborných článků, několika knih a monografií. V minulosti získal cenu děkana PřF UK pro mladého pracovníka za vynikající výkony, Purkyňovu cenu časopisu Živa za popularizaci biologických věd a cenu Zlatka Kvačka za nejlepší publikaci (ÚGP). Je členem a předsedou zkušebních komisí bakalářského, magisterského a doktorského studia, a také oborové rady – oboru Geologie.

Články v Živě