Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Poorličí na Královéhradecku. Spojená Orlice

Spojená Orlice mezi Krňovicemi a soutokem s Labem v Hradci Králové nabízí zajímavou exkurzi do říční nivy. I přes zástavbu a zemědělské využití se zde zachovaly cenné lokality, které fungují bezzásahově (např. přírodní památka Na Bahně), nebo je naopak jejich existence a biodiverzita podmíněna vhodným obhospodařováním (např. přírodní park Orlice).

Zeměpisné souřadnice lokalit popisovaných v článku

Jiráskovy sady 50°12'20"N, 15°49'31"E

levobřežní rameno řeky Orlice 50°12'35"N, 15°53'17"E

Krňovice 50°11'24.4"N, 15°58'56.9"E

Slezské Předměstí Hradce Králové 50°12'46.7"N, 15°52'13.9"E

Použitá a citovaná literatura

ČELAKOVSKÝ Ladislav, 1886: Resultate der botanischem Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. S. B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, c. math. – natur., 1–67.

KLIMEŠOVÁ, J.; KLIMEŠ, L. Vegetace přírodní památky “Na bahně” po 70 letech (Vegetation of the Natural Reserve “Na bahně”(E. Bohemia, Czech Republic) after 70 years). Příroda, 1996, 5: 147-157.

POKORNÝ, Petr; KLIMEŠOVÁ, Jitka; KLIMEŠ, Leoš. Late Holocene history and vegetation dynamics of a floodplain alder carr: a case study from eastern Bohemia, Czech Republic. Folia Geobotanica, 2000, 35.1: 43-58.

PRAUSOVÁ, Romana. Změny flóry v přírodní památce Bělečský písník v letech 1978–2007. Východočes. Sborn. Přírod. Pr. a Stud.(Pardubice) 15: 133, 2008, 162.

PRAUSOVÁ, Romana. Přírodní památka Na Bahně u Bělče nad Orlicí – vývoj flóry v období 1882-2012. Orlické hory a Podorlicko 2011, 18: 279-314.

PRAUSOVÁ, R. Sukcesní změny na lokalitě Rameno Orlice u Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě u Hradce Králové a jejich vliv na rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) a současnou druhovou diverzitu lokality. Východočeský sborník přírodovědný–Práce a studie, 2016, 23: 57-85.

The connected Orlice River between Krňovice and the confluence of the Orlice and Elbe in Hradec Králové offers an inte­resting excursion to the floodplain. Even though buildings and agricultural management are there, some valuable localities have been preserved. Some of them exist and develop without any management (e.g. the Na Bahně Natural Monument), while on the other hand some localities exist, and are rich in biodiversity thanks to agricultural management (the Orlice River Natural Park).

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.