Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor zoologie obratlovců. Po absolutoriu nastoupil do zoologické zahrady v Praze, kde pracoval až do října 1980. V r. 1980 obhájil rigorózní práci a zároveň nastoupil na roční studijní pobyt na katedře botaniky vyšších rostlin UK. V září 1981 se vrátil do pražské zoologické zahrady, kde pracuje dodnes ve funkci vedoucího oddělení dokumentace a odborné knihovny. Vede mezinárodní plemennou knihu koně Převalského a je editorem tematického sborníku Zoo Praha Gazella. V rámci odborné činnosti se aktivně podílí na realizaci návratu koně Převalského do původních biotopů v mongolské části Gobi a je členem odborné poradní komise pro chov koňovitých při Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Je zástupcem českých zoologických zahrad v pracovní skupině pro biodiverzitu při MŽP ČR.

Články v Živě