Vystudoval biologii se zaměřením na zoologii bezobratlých živočichů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích krátce pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny, kde se věnoval práci na edici Chráněná území ČR. Dále v tomto období mapoval biotopy ve středních Čechách v rámci Natura 2000, při kterém uplatnil svoje botanické znalosti. V současnosti pracuje na oddělení entomologie ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Zde se zabývá významem bezobratlých živočichů v zemědělství a v ochraně přírody. Jeho vědecká práce je zaměřena na ekologii, etologii a taxonomii pavouků. V letech 2009–2010 získal PostDoc pozici na University of Akron v Ohiu, USA, kde se zabýval snovacími žlázami pavouků. V letech 2012–2013 získal PostDoc pozici na Universität Bern ve Švýcarsku, kde se zabýval taxonomií pavoučí čeledi Dysderidae. Několikrát krátkodobě pobýval na univerzitách v zahraničí, např. v Izraeli, Německu a ostrově Tenerife. Je místopředsedou České arachnologické společnosti, členem American Arachnological Society a redakční rady časopisu Zootaxa. Publikoval téměř 50 vědeckých prací v prestižních časopisech. Věnuje se popularizaci v odborných časopisech, televizi a rozhlase. V roce 2011 získal za studii vlivu pesticidů na vybrané aspekty biologie pavouků cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky. Na dvou mezinárodních arachnologických kongresech (Ghent, Belgie, 2004; São Paulo, Brazílie, 2007) získal ocenění za nejlepší studentské přednášky. V roce 2002 dostal Cenu Živy za nejlepší článek autorů do 26 let. Mediální ohlas měl popis nového druhu pavouka, stepníka moravského, z území České republiky, a ve světě objev traumatické inseminace u pavoukovců. Pravidelně přednáší na univerzitách ČR a zároveň je školitelem studentů.

Články v Živě