Po ukončení studia (1970) působil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na katedře systematické zoologie, od r. 1981 je vědeckým pracovníkem zoologického oddělení Národního muzea. Soustřeďuje se na zoogeografii, ekologii a ochranářskou problematiku savců, zejména hmyzožravců, netopýrů a hlodavců. Vydal přes 90 vědeckých publikací včetně řady monografií se zaměřením na naši faunu. Obsáhlé databáze dokumentující vývoj naší savčí zvířeny zúročil jako hlavní autor i editor devítidílné řady monografií předběžné verze Atlasu rozšíření savců v České republice (1995–2007), nahrazující dosud chybějící svazek Fauny savců ČR – Savci. Je členem poradních sborů a redakčních rad, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci přednáší Systém obratlovců. Editorsky zajišťuje publikační řadu České názvy živočichů (Národní muzeum, dosud 12 svazků) a je autorem více než 100 populárně-naučných článků (Živa, Vesmír, Ochrana přírody apod.) i řady knih, např. o našich savcích či vyhubených a ohrožených zvířatech. Největší uznání získaly Encyklopedie naší přírody (2003) a Encyklopedie evropské přírody (2007). Za rozhodující přínos encyklopedie Svět zvířat mu byla udělena výroční cena Nakladatelství Albatros za r. 2001. Završením jeho knižní tvorby je obsáhlá encyklopedická publikace Národní parky Evropy (nominace na cenu Magnesia Litera 2009). Pominout nelze ani výstavní akce – vedle menších výstav (např. Nejsme na planetě sami či Neznámý svět drobných savců), které se dočkaly mnoha reinstalací, byl komisařem a hlavním autorem úspěšného výstavního projektu Národního muzea Voda a život (2003–04). V roce 2008 získal Cenu ministra životního prostředí.

Články v Živě