Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je evoluční biolog a zoolog, pracuje v Sekci evoluční biologie a genetiky obratlovců v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, v. v. i. Používá metody molekulární genetiky a genomiky ke studiu evolučních adaptací živočichů na klimatické změny. Je školitelem studentů na několika domácích a zahraničních univerzitách, autorem článků v prestižních vědeckých periodikách a několika knižních kapitol. Hlavní řešenou problematikou jeho molekulárně-fyloegografických studií modelových organismů, včetně ryb, drobných savců, obojživelníků, plazů a korýšů, je evoluční odpověď živočišných druhů na globální změnu klimatu. Hlavním cílem současných řešených projektů je určit úlohu severních útočišť refugií při formování moderních populací a porozumět genetické podstatě adaptace na klimatické změny. Doktorský diplom získal ve Francii, absolvoval studijní pobyt ve Velké Británii. V r. 2005 získal Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR a cenu za nejlepší publikaci ÚŽFG AV ČR, v. v. i., za r. 2006.

Články v Živě