Výstava uspořádaná ve spolupráci s Živou se konala v květnu 2003 v literární kavárně knihkupectví Academia.

O autorovi:

Prof. MVDr. Rudolf Hrabák

(1932 - 2011)

Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně, kde také řadu let působil, v letech 1990-2000 byl přednostou Ústavu biologie a zoologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, kde se stal roku 2001 emeritním profesorem.

V průběhu vysokoškolských studií se kromě světelné mikrofotografie zaměřil na makrofotografii. Specializoval se na motýly, kterými se zájmově zabýval. Dlouholetou a systematickou činností nafotografoval přes 800 druhů středoevropských motýlů, shromáždil více než 13 000 černobílých negativů a 20 000 barevných diapozitivů. Publikoval opakovaně fotografie např. v Revue fotografie, v americké Popular Photography nebo v Holarctic Lepidoptera, v časopisech Živa, Vesmír, Věda a život, Lesnická práce aj. Desítky fotografií jsou v přírodovědných knihách. Od roku 1966 vydal několik samostatných kalendářů s náměty motýlů nebo květin.