Petr Jan Juračka – Fotografie

Výstava uspořádaná pod záštitou časopisu Živa a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze nabízí svět rozličných korýšů z pohledu elektronového mikroskopu. Autor Petr Jan Juračka (doktorand katedry ekologie PřF UK, zabývá se převážně ekologií zooplanktonu) představil svoje snímky již na takřka 40 výstavách v České republice i v zahraničí. Na 20 velkoformátových fotografiích uvidíte běžné perloočky, svijonožce, lasturnatky, škeblovky, různonožce nebo poustevníčky, ale i korýše parazitické nebo endemické zástupce nedávno objeveného řádu Mictacea z Bermudských zatopených jeskyní.
Preparáty byly získány ze sbírek PřF UK v Praze, dále jednotlivě od různých taxonomů korýšů a některé pocházejí ze sbírek Národního muzea v Praze, kde na svůj okamžik čekaly i přes 100 let.
Výstava se uskuteční za podpory profesionální fotolaboratoře Thalia Picta a firmy JEOL, výrobce skenovacích mikroskopů (i toho, kterým byly snímky pořízeny).

Více informací o autorovi najdete na: http://petr.juracka.eu/

květen 2010 v Praze – Galerie a literární kavárna Academia
červen 2010 v Brně – Galerie a literární kavárna Academia