Skrytá krása drobných blanokřídlých parazitoidů – chalcidek

Pro svou malou, mnohdy až miniaturní velikost jsou chalcidky (nadčeleď Chalcidoidea) z řádu blanokřídlých (Hymenoptera) snadno přehlédnutelným hmyzem. Jejich druhové bohatství, životní strategie a morfologická diverzita jsou však obrovské. Drtivá většina se vyvíjí jako parazitoidi nejrůznějších druhů a vývojových stadií hmyzu. Článek přibližuje detaily stavby těla několika druhů chalcidek, včetně vůbec nejmenšího hmyzu na světě.

Because of their small, often even miniature size, chalcids (superfamily Chalcidoi­dea) of the order Hymenoptera are easily overlooked insects. However, their species richness, life strategies and morphological diversity are enormous. The vast majority evolve as parasitoids of a wide variety of in­sect species and developmental stages. This article presents details of the body structure of several species of chalcids, including the smallest insect in the world.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Seznamte se a připomínkujte strategický plán rozvoje českého školství. Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání. Během této konzultace si můžete prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit své názory, připomínky a podněty.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.