Skrytá krása drobných blanokřídlých parazitoidů – chalcidek

Pro svou malou, mnohdy až miniaturní velikost jsou chalcidky (nadčeleď Chalcidoidea) z řádu blanokřídlých (Hymenoptera) snadno přehlédnutelným hmyzem. Jejich druhové bohatství, životní strategie a morfologická diverzita jsou však obrovské. Drtivá většina se vyvíjí jako parazitoidi nejrůznějších druhů a vývojových stadií hmyzu. Článek přibližuje detaily stavby těla několika druhů chalcidek, včetně vůbec nejmenšího hmyzu na světě.

Because of their small, often even miniature size, chalcids (superfamily Chalcidoi­dea) of the order Hymenoptera are easily overlooked insects. However, their species richness, life strategies and morphological diversity are enormous. The vast majority evolve as parasitoids of a wide variety of in­sect species and developmental stages. This article presents details of the body structure of several species of chalcids, including the smallest insect in the world.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.