Ukázkové číslo Živy z roku 2006 obsahuje:

Pavel Kovář: Ochrana zkušenosti s biologickou rozmanitostí

Ludmila Krupková: Když vznikala Živa ... (historické souvislosti)

Richard Rokyta: Jan Evangelista Purkyně – jeden z nejvýznamnějších českých vědců

Historie vydávání časopisu Živa

Ukázky článků:

Zdeněk Soldán: Tejemství mechorostů: Invaze nehrozí

Jindřich Chrtek ml., Jan Suda, František Krahulec, Anna Krahulcová: Chlupáčky včera, dnes a zítra

Pavel Kovář: Oheň – strůjce života v krajině? Případ australských savan

Libor Dvořák, Michal Horsák: Slimák pestrý – rarita v blízkosti lidských sídel

Rudolf Hrabák: Motýli od vajíčka k dospělci

Karel Šťastný, Vladimír Bejček, Bohumil Pražan: Sokotra – Galapágy Indického oceánu

Miroslav Prokopec: Jak změnilo člověka dvacáté století?

Martina Pečínková: Výskyt abnormalit i u rybích parazitů?

Michal Hrabí: Od bukvice k semenáčku

Články, které získaly cen časopisu Živa

Co Živa nabízí