Umíme najít a ochránit své ptačí sousedy? Mapování hnízdišť synantropních druhů

Ptáci patří k nejviditelnějším složkám naší přírody. A dvojnásob to platí pro ty, kteří obývají urbánní prostředí. Mezi ně se řadí i druhy synantropní, uvyklé životu v blízkosti člověka. Doklady o soužití ptáků s lidmi sahají hluboko do historie. Třeba rorýs obecný (Apus apus) využíval lidské stavby už před čtyřmi tisíci let. Ale je tomu skutečně tak i v současnosti? Přináší ptákům soužití s lidmi stále více výhod než problémů? Česká společnost ornitologická se zabývá konflikty mezi lidmi a ptáky nepoměrně kratší dobu, posledních 18 let. Při jejich řešení se často opírá o pomoc odborníků ornitologii vzdálených – třeba ve stavebnictví, architektuře nebo energetice. Velký prostor se však otevírá i pro spolupráci s veřejností.

Internetové zdroje

Rorýsi, jiřičky a kavky

Program shromaždující informace o hnízdištích synantropních druhů - rorýsů, jiřiček a kavek. Každé registrované hnízdiště je cennou informací jak pro ornitology, tak pro úředníky státní správy i stavební společnosti, které realizují stavební práce. – https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/o-rorysovi/

Čapí hnízda

Monitorovací program, který od roku 2014 sleduje průběh hnízdění čápů bílých. Umožňuje získat detailní data o počtu hnízd, příletu čápů na hnízdiště i pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdění v jednotlivých letech. –  https://projekty.birds.cz/capihnizda/mapa

4. celostátní sčítání čápů černých – https://avif.birds.cz/news/cs/009-cap-cerny-2024

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.