Výstava Masožravé rostliny a jejich biotopy vznikla v r. 2009 ze spolupráce Botanické zahrady Liberec a Živy. Nejprve byla vy­stavena v Praze během Týdne vědy a techniky v AV ČR, poté v Brně. Pro výstavní síň BZ Liberec byla nakonec více než dvojnásobně rozšířena. Komentáře byly přeloženy do angličtiny a vznikla česko-anglická publikace Masožravé rostliny a jejich bydliště (Botanická zahrada Liberec, 2010).
Z instalace vzniklo fórum, na kterém 34 autorů doslova z celého světa představuje více než 120 fotografií zachycujících masožravé rostliny na jejich přirozených stanovištích. O tom, že jde o ojedinělý projekt, svědčí fakt, že výstava je letos prezentována v prostorách herbária slavných Královských botanických zahrad v Kew v Londýně. V rámci Kew Science Festival ji shlédlo na 120 tisíc návštěvníků. V bu­doucnu se pravděpodobně vydá ještě do dalších světových měst.